افشاگری دختر یهودی که شیعه شد درباره صهیونیست‌ها

خبرگزاری تسنیم:

فیلمی از دختری یهودی که شیعه و محجبه شد

و آزار صهیونیست ها به وی

و افشاگری از برخورد صهیونیستها با زنان تازه مسلمان یهودی

و سرقت آنها از خانواده های مسلمان منتشر می شود.

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1393/04/21/139304211250101973187753.jpg

مشاهده فیلم در خبرگزاری نسیم + کلیک

مشاهده فیلم در آپارات  + کلیک