همه ی ِ آرزویم همیـن است وُ بس ..

که بر سنـگ ِ قبـرم چنیـن حک شود ؛

محل ِ جراحـت : ورودی ِ شهر !

محل ِ شهـادت : میـان ِ دو حـرم ..


http://s5.picofile.com/file/8131094192/45464.JPG