وقتی توی کوچه و خیابون و ... آدمای بد حجاب رو می بینی(چه مرد ،چه زن) به نظر می آد اکثرا یه هدف دارند و اون "جلب توجه" یا "جلب نگاه" دیگران است!!! 

اما چرا جلب نگاه های آلوده؟!؟! وقتی این همه نگاه پاک به ما هست :

نگاه ملائکه...

نگاه امام عصر ارواحنا فداه... 

نگاه شهداء... 

و...

نگاه خدا...

آیا ارزش داره نگاه زیبای خدا رو بفروشیم به چندتا نگاه هرزه ی زودگذر؟!؟

 

 شما نمی دانید!!!!

نمی دانید چه لذتی دارد وقتی سیاهی چادرم ، دل مردهایی که چشمشان به دنبال خوش رنگترین زن هاست را میزند...

نمی دانید چه لذتی دارد وقتی مردهایی که به خیابان می آیند تا لذت ببرند،ذره ای به تو محل نمی دهند ...

نمی دانید ; چه لذتی دارد وقتی در خیابان و دانشگاه و … راه می روید و صد قافله دل کثیف، همراه شما نیست...

نمی دانید;واقعا نمی دانید چه لذتی دارد این حجاب!

  خدایـــــــآ لــــذتـــــم مـــــدام بـــــــاد....