تخلف و حرکت غیرقانونی رئیس جمهور آن هم در برابر رهبری!!! 

آقای روحانی در حکمی محمود واعظی وزیر ارتباطات را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و سرپرست دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی» منصوب کرد. 

و این درحالی است که طبق ماده 2 آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی که به تصویب شورای عالی رسیده میبایست: 
«دبیر شورا که ریاست مرکز را نیز بر عهده خواهد داشت، با پیشنهاد رئیس شورا و بر اساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تصویب معظم له با حکم رئیس شورا منصوب خواهد شد.» 

حكم جدید رئیس جمهور برای وزیر ارتباطات واكنش‌هایی را هم به همراه داشت. تا آنجا كه مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی (فرا)  تاكید كرد كه انتصاب سرپرست شورای عالی فضای مجازی غیرقانونی است. 

این مجمع در بیانیه خود نوشت: امضای چنین حکمی درآستانه سفری خارجی، بدون برگزاری جلسه و تبعا بدون تامین نظر اکثریت اعضای محترم، نه تنها علامتی مبنی بر خروج ازمسیر اعتدال، که اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود. 
باتوجه به عدم طی شدن مسیر قانونی تغییر دبیر شورایعالی فضای مجازی، شایسته است رئیس جمهور محترم جهت اصلاح حرکت غیرقانونی انجام شده، حکم مزبور را لغو و مطابق آیین نامه شورا نسبت به برگزاری جلسه شورا و تامین نظر اکثریت اعضای محترم اقدام نماید. 

تا آخر ایستاده ایم تا جامهای زهر بر رهبری تحمیل نشود —