دکتر محمد علی رامین:

 وقتی جای امام گذاشتیم رهبر... امت شد ملت...
یعنی عملا سیستم ملت رهبر انگلیسی ها را پذیرفتیم...
و سیستم امت امامت امام خمینی (ره) را کنار گذاشتیم...
تا موقعی که کلید واژه های امام خمینی (ره)... که در راس آنها امام بودن ولی فقیه است احیا نشود... هر کاری بکنیم وصله پینه کردن است...
شما هر لعنی هم که بکنید... اینقدر جگر دشمنان نمیسوزد... که بگویید امام خامنه ای...
سید حسن نصرالله میفهمد...
در سخت ترین شرایطی که دارد...
باید بگوید امام خامنه ای...
ما اینجا نشسته ایم و نمیگوییم...