مرحوم علامه میرجهانی نقل میکند:

در عالم رویا مادر مظلومه ام حضرت فاطمه زهرا را دیدم...

ایشان 3 بیت شعر فارسی خواندند.
 وقتی بیدار شدم فقط یک بیت را به یاد داشتم و آن بیت اینگونه است:

"دلـــــــــــی شکستـــــــه تر از مــــــن در آن زمانــــــه نبود 
....
 در این زمان دل فـــــــــــرزند من شکستــــه تر است..."


وای بـرمــــا...

منبع : شیفتگان حضرت مهدی ج1 صفحه 160