سید علی نایب امام زمان ماست……

وللــــــــــــــــه شما همانید که قبل از آمدن حسین دم از روشن فکری زدید و مسلم تنها ماند!!!شما همانید که در تاریکی شب های کوفه نایب امامتان را تنها گذاشتید…

یادتان نرود بی بصیرتی و نادانیه اجداد کوفیه شما بود که کربلا را به خاک و خون کشید…

این بار کور خوانده اید……

خدا بخواهد و حیدر مدد کند محـــــــــــــال است مسلم زمانم تنها بماند…

آن روز اجداد شما منتظر حسین ماندند و پشت سر مسلم را خالی کردند…

دیدید که حسین راهم ندیدند…

مــــــــــــا آبرویمان از آبروی مسلم زمانمان است…


ما آرزویمان دویدن پشت سر مرکبی است که سوارش مولایمان سید علی است..

سخن آخـــــــــــــــــــــــر….

اهل کوفه نبودن یعنی اینکه بدانی تا حسین نیامده ولی امـــــــــــر مسلم است…

“اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذالک…”

منبع:جوانان قرن 21