اخیراً  شرکتی در اسرائیل، دامنی برای زنان طرّاحی کرده؛

که طرح رنگ‌آمیزی آن، به وسیله‌ی آیات قرآن انجام شده...!

برای هتک حرمت قرآن...!!!

حالا به نظر شما حق تداریم از ته قلب بگیم:

مرگ بر اسرائیل

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

منبع