تو
تنها میزبانی هستی
که ناخوانده ظهور می کنی!
ساعت ظهور تو تنها
به دست خدا کوک می شود...
اللهم عجل لولیک الفرج