الووووسلام علیکم  

وزارت ارشاد  

بنده از خوزستان تماس میگیرم ... غرض از مزاحمت ااین که دیروز برای گشت از اطراف وحوالی ابادان و خرمشهر گذشتیم.. 

فقط برای چند دقیقه بود..  

امابه وضوح دیدم جای خمپاره ها رو روی دیوارها... 

الووووو اقای وزیر  

صدام میرسه  

عرض میکردم حضور مبارکتان 

هنوز جای رگبارهای  دشمنی که برای تصرف خاک ومال ناموسمان امده بود روی در ودیوارهای شهر رنگ نباخته 

همینطور که به دیوارزخمی شهر نگاه میکردم خاطرات تداعی میشد. 

چشمای همت ....اخخخ سردار کجاااایی 

میشنوی .میدونم  

یاد چمران .باکری.کاوه.وشهید جهان ارا..... 

ممد نیستیببینی کنسرت ازاد گشته.مجوز باصوت زنها همراه گشته.. 

غرق خاطرات شدم.. 

سرتون رو درد نیارم.مخلص کلام اینکه .یاد جمله ی ابا عبدالله افتادم جانم به فداش.. 

روز عاشورا حضرت فرمودند.ایا حلال خدارا حرام کردم یاحرام راحلال. 

اهای اقای که حرام راحلال کردی به خوووووووووووووون شهدا قسم باید پاسخگو باشی ... مصدع اوقات نشوم  . 

ومن الله توفیق  

یاعلی