پای دلم خسته شد از بس دنبال "کاروان اربعین" دوید و به آنها نرسید

اربعینی ها همه رفتند و من "جامانده ام"

دلت که هوای یار کند و بدانی که یار تو را نمیخواهد نمک زخمت بیشتر هم میشود

بغض هایت هم میشوند استخوانی در گلو ...

که خفه ات کنند ...

که امروز خفه ام کردند ...

که امروز خفه شدم !

ارباب دریابم

http://photos-h.ak.instagram.com/hphotos-ak-xaf1/10818069_1558215111060127_1983070840_n.jpg

 

photo by: @davoodkarimi