آهای اونایی که میگید ما مذهبی ها اسید پاشیدیم به صورت دخترهای بدحجاب به بهانه ی امر به معروف ...

+ ما مذهبی ها 1400 ساله داریم برای یه لحظه زمین افتادن یه خانم باردار گریه میکنیم !

+ ما مذهبی ها ده ها قرن ـه برای سیلی خوردن یه دختر سه ساله ناله ها میزنیم !

+ ما مذهبی برای به اسارت بردن چند خانم ، از شدت گریه کشته ها دادیم !

+ ما مذهبی ها به گفته ی پیامبرمان "صل الله علیه و آله و سلم" دختر و زن را ریحانه میدانیم !

چه بد حجابش چه با حجابش ، برای ما ریحانه است ...

مایی که برای زمین و خوردن و سیلی زدن زنان ، سال ها است عزاداریم ، چگونه بر صورت ریحانه های سرزمین خود اسید بپاشیم؟

این کار ها به ما نیامده و نخواهد آمـد ...

اصلـاً فرق ما با دشمنانمان همین لطافت ها و احساسات ماست ...

والله این فتنه ی دشمانان اسلام و ایرانه ...